Báo giá : 0968.316.135

Category: Mẫu mộ đơn giản

Các mẫu mộ đá đơn giản nhưng rất đẹp, đó là các kiểu mộ hậu bành đá, mộ tam sơn đá, mộ đá không mái che.Giá mộ đá đơn giản, giá mộ tam sơn không mái, giá mộ hậu bành đá tốt.Kích thước các kiểu mộ này thường nhỏ và thường đặt trong khu lăng mộ có số lượng mộ nhiều.