Chia sẻ trên :
Đề nghị báo giá lăng mộ đá
Rate this post

Qua tham khảo trên mẫu ảnh, tôi quan tâm một số loại mẫu đơn giản, ít hoa văn, kích thước khoảng 0,5 m X 1,0 m X 0,5 m. Cụ thể là các mẫu như: LD13, LD12, LD 04, LD 21, LD 28, LD 35, LD 37.

Số lượng: 12 cái và một điện thắp hương.

Diện tích khu lăng mộ: 7,5 m X 16 m.

Email: dunh285@gmail.com