Chia sẻ trên :
Hỏi giá Mộ đôi.
Rate this post

Hỏi :
Tôi xin hỏi giá Mộ  đôi mẫu LD 21 với đá xanh khối Ninh Bình Thanh Hóa là bao nhiêu?.(giá lấy tại nơi sản xuất).
xin gửi về: nguyen59binh@gmail.com.
Cảm ơn.
Đáp :
Mộ đôi 21 có giá tại bãi là 50 triệu bạn nhé !