Chia sẻ trên :
Lắp đặt lăng mộ đá tại Gia Viễn Ninh Bình
Rate this post

Chúng tôi đã hoàn thành lắp ghép một khu lăng mộ đá hoàn chỉnh tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.Vận chuyển đá bằng cách dùng máy tời để lôi đá trên mặt ruộng nước.Sau đó lắp ghép bằng robot.

Ninh Bình khu lăng mộ Gia Viễn 02

Lôi đá trên ruộng nước bằng máy tời

Ninh Bình khu lăng mộ Gia Viễn 03

Lắp ghép lăng mộ bằng robot